Language

MGA KAANIB IGLESIA NG DIOS INTERNASYONAL Global Prayer For Humanity

Weekdays at 9:30 p.m. Philippine Standard Time


Susunod na pandaigdigang panalangin

Our global prayer will start in a few minutes, please standby

Global prayer ended a few minutes ago

23
oras

:

59
minuto

:

59
segundo

Itala ito sa iyong kalendaryo

Ang Mga Kaanib Iglesia ng Dios Internasyonal ay nag-aanyaya sa lahat sa buong mundo na sama-sama tayong manalangin para sa sangkatauhan.

“Bagaman ang mga pag-iingat tulad ng paghuhugas ng ating mga kamay at pagpapalakas ng ating resistensiya ay maaaring makatulong sa atin sa malagim na sitwasyong ito, wala pa ring pag-iingat ni lunas ang makahihigit pa kaysa sa makapangyarihang magagawa ng Dios. At kailangan natin ngayon ang Kaniyang paggawa nang higit kailan pa man.”
Bro. Eli Soriano
Members Church of God International

Follow our social media accounts to get updates

Opisyal na hashtag: #GlobalPrayerForHumanity
Ibahagi